Komunikat prasowy

 

Firma Ivalua prezentuje wyniki ankiety dotyczącej Tendencji Zakupów

w odniesieniu do funkcji współpracy narzędzi zakupów elektronicznych.  

Orsay, dnia 22 stycznia 2014 r. – firma Ivalua ogłosiła wyniki trzeciej ankiety na temat Tendencji Zakupów, dotyczącej w szczególności wdrażania i sposobów wykorzystywania funkcji współpracy narzędzi zakupów elektronicznych.

 

W epoce, w której firmy dysponują wieloma odległymi lokalizacjami i wykorzystują narzędzia internetowe typu Web 3.0, wielkie międzynarodowe grupy starają się zorganizować w najlepszy możliwy sposób system komunikacji oraz współpracy zdecentralizowanych i rozproszonych geograficznie jednostek, z myślą o podniesieniu wydajności zespołów roboczych. Dyrekcje zakupów również podlegają tym tendencjom i stosują narzędzia współpracy, które zostały oddane do ich dyspozycji przez wydawców rozwiązań wykorzystywanych w zakresie zakupów elektronicznych: zarządzanie przepływami roboczymi, forum, udostępnianie dokumentów itd.

 

Najważniejsze wnioski z przeprowadzonej ankiety są następujące:

 

  • Funkcje współpracy oprogramowania zakupów elektronicznych są przede wszystkim wykorzystywane wewnątrz firm, w celu usprawnienia komunikacji w ramach samej dyrekcji zakupów oraz z jednostkami uczestniczącymi w procesie dokonywania zakupów.  
  • Dyrekcje zakupów chętnie zgadzają się na udostępnienie funkcji współpracy oprogramowania zakupów elektronicznych dla podmiotów zewnętrznych – na przykład dostawców, w celu zachęcania ich do wprowadzania innowacji (open innovation, crowd sourcing…) oraz kupców innych przedsiębiorstw, z myślą o udostępnianiu informacji dotyczących dostawców (na przykład w odniesieniu do ocen jakościowych i wydajnościowych dostawców).  
  • Korzyści wynikające z wdrożenia funkcji współpracy oprogramowania zakupów elektronicznych to przede wszystkim podnoszenie jakości oraz bardziej skuteczne rozpowszechnianie informacji.

 

„Sukces działalności dyrekcji zakupów wielkich grup międzynarodowych zależy w dużej mierze od ich zdolności do zorganizowania współpracy jednostek rozproszonych geograficznie i znajdujących się na różnych poziomach struktury hierarchicznej. Funkcje współpracy narzędzi zakupów elektronicznych stanowią dla dyrekcji zakupów prawdziwy atut w zakresie wdrażania prawdziwej kultury współdziałania wewnątrz przedsiębiorstwa. Ułatwiają one komunikację i udostępnianie informacji, a ich wdrożenie powinno mieć na celu zwiększenie produktywności i wydajności pracy zespołów roboczych, a także ułatwienie wprowadzania innowacji” – mówi Gérard DAHAN, Dyrektor Naczelny obszaru EMEA (Europa, Środkowy Wschód i Afryka) firmy Ivalua.

 

Kwestionariusz trzeciej ankiety dotyczącej Tendencji Zakupów „Funkcje współpracy oprogramowania zakupów elektronicznych” został przesłany w okresie od października do grudnia 2013 roku pocztą e-mail do odbiorców wybranych za pomocą bazy danych profesjonalnych jednostek zakupów prowadzących działalność na terenie Europy i Ameryki Północnej. Przeanalizowano 195 odpowiedzi.

 

Pobierz raport

Pełne wyniki ankiety są dostępne na stronie internetowej firmy Ivalua: http://pl.ivalua.com/?lang=pl.

 

 

O firmie Ivalua

Utworzona w styczniu 2000 r. jest dziś jednym z głównych wydawców na światowym rynku rozwiązań do e-zakupów. Pakiet programów Ivalua Buyer obejmuje wszystkie procesy składające się na zakupy, od zarządzania kontaktami z dostawcami przez e-sourcing, e-zaopatrzenie i zarządzanie fakturami po analizę wydatków.

Działająca w Europie i Stanach Zjednoczonych Ivalua zrealizowała z powodzeniem ponad 150 projektów w wielkich międzynarodowych przedsiębiorstwach działających we wszystkich sektorach gospodarki, co pozwala firmie notować znaczny wzrost przy jednoczesnej rentowności od chwili jej utworzenia. Rozwiązania Ivalua są w tej chwili szeroko testowane i stosowane przez kilkadziesiąt tysięcy użytkowników na całym świecie.

Ponadto – dzięki sieci partnerów – Ivalua wspomaga swoich klientów szerokim wachlarzem usług i treści zawartych w jej rozwiązaniach.

Więcej informacji udostępniamy na stronie www.ivalua.com lub e-mailem pod adresem

 

 

Kontakty z prasą:

Aurélie LUCAS

IVALUA

Kierowniczka działu marketingu i komunikacji

Tel. -

Fanny LUCAS

IVALUA

Dział marketingu i komunikacji

Tel. -